Úložné systémy vyrábíme na míru zejména pro galerie, muzea, knihovny, archivy či depozitáře ale i pro jiné použití.

Našli jsme zalíbení v náročném oboru ukládání a vystavování citlivých muzejních exponátů. A jsme rádi, že citlivé muzejní exponáty našly zalíbení v našich skříních, regálech a vitrínách. Patrně to bude tím, jak naše výrobky o své svěřené artefakty pečují. Dopřávají jim přesně tolik světla, vzduchu, vlhkosti, kolik je třeba. Stejně tak je ochrání i proti nenechavcům.

Své zkušenosti s výrobou regálů a profesionálních úložných systémů sbíráme již od roku 1993. Dnes se můžete s našimi výrobky setkat v muzeích v České republice, ale i v zahraničí.

Naše produkty můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií. Jako novější představujeme výrobky pro vystavování a prezentaci. Jedná se o skleněné vitríny od drobných rozměrů až po obří s objemem v řádech jednotek až desítek kubíků prostoru. Takové vitríny mohou být sestaveny z plochých skleněných panelů, ale také ze zaoblených.

Do druhé skupiny spadají všechny výrobky, které slouží k uschování. Naše úložné systémy pojmou předměty plošné jako obrazy, podlouhlé jako střelné zbraně, návinu schopné jako koberce i citlivé jako muzejní exponáty.

Novinky

Nike Chelsea Megastore

10. 04. 2018

Naše vitríny v Londýně na fotbalovém stadionu